Добавить в избранное
Форум
Правила сайта "Мир Книг"
Группа в Вконтакте
Подписка на книги
Правообладателям
Найти книгу:
Навигация
Вход на сайт
РегистрацияРеклама


Название: Новели / Novellen
Автор: Цвейг С. / S. Zweig
Серия: Видання з паралельним текстом
Изд-во: Фоліо
Год: 2006
Формат: pdf
К-во стр.: 226
Размер: 62,7 Мб
Язык: немецкий/українська

Найвизначніший австрійський письменник Стефан Цвейг — самобутній і яскравий майстер витонченої психологічної прози Численні твори Цвейга відрізняються глибокою драматичністю і несподіваною кульмінацією. Найбільш повно його талант виявився у циклі новел, шо розкривають перед читачем життя людини, сповнене глибоких переживань і великих емоційних поривів. До цієї книжки увійшли три найвідоміші новели С. Цвейга — «Амок», «Лист незнайомої», "Гувернантка".
Разместил: TTT22 15-09-2022, 00:40 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название:Троє поросят. Улюблені казки Starter Level
Адаптация: Н.В. Коробкова
Серия: Читаю англійською/Read in English
Изд-во: "Арій"
Год: 2016
К-во стр.: 64
Формат: pdf
Размер: 32,83 Мб
Язык: English/українська(пояснення, завдання)

Ти вже перечитав усі відомі казки – тоді саме час почитати їх англійською мовою. В цьому тобі допоможе серія книжок Читаю англійською.
Всі книжки поділені на рівні від Starter A1 – Advanced B2/C1, всі тексти адаптовані та відповідають вимогам чинної програми з англійської мови.
Ця збірка казок включає: «Троє поросят», «Ріпка» і «Маленька червона курочка» = The Three Little Pigs, The enormous turnip, The little red hen
Адаптовані тексти розраховані за складністю для учнів початкових класів. Вони супроводжуються системою вправ, метою яких є перевірити розуміння тексту, відпрацювати та закріпити лексику і граматичні конструкції, сприяти розвитку мовленнєвих навичок і творчих здібностей.у дітей. Вправи розроблено з урахуванням сучасних вимог методики викладання іноземних мов.
Разместил: TTT22 14-09-2022, 23:26 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название: Латинско-русский словарь
Автор: Дворецкий И.Х.
Издательство: Русский язык
Год: 1976 - Изд. 2-е, переработ. и доп.
Cтраниц: 1088
Формат: djvu
Размер: 31 мб
Язык: русский

Второе издание Латинско-русского словаря значительно дополнено, в основном за счёт включения лексики памятников поздней латыни. Оно даёт возможность читать и переводить все основные сохранившиеся до наших дней произведения римской литературы, исторические труды и юридические документы, а также важнейшие произведения христианской патристики и некоторые специальные сочинения, написанные на латинском языке до середины VII века н. э.
Разместил: rivasss 14-09-2022, 11:52 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название: Spotlight on English and American literature
Составители: О. Л. Тарасенко, А. M. Прокопів
Изд-во: Т.: Видавництво Карп'юка
Год: 2004
Формат: PDF
Стр.: 160
Размер: 86,69 Мб
Язык: англ./укр.

Посібник з англійської та американської літератури для учнів старших класів, студентів, учителів спеціалізованих шкіл згідно з планом навчальної дисципліни “Література Англії та США”, предметом вивчення якої є історичний розвиток літератури Англії та США, формування жанрів в різні історичні періоди, рівень їх популярності в сучасників і вплив на формування моралі й культури, системні знання з літератури Англії та США, навички володіння англійською мовою на базі читання та обговорення художнього твору
Міждисциплінарні зв’язки: історія англійської мови, історія зарубіжної літератури, країнознавство.
Робота з цією книгою дасть змогу учителеві розвивати в учнів навички читання та усного мовлення, зробить цікавішим вивчення та закріплення граматичного матеріалу, значною мірою поповнить словниковий запас учнів.
Разместил: TTT22 14-09-2022, 00:44 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Русско-персидский словарь (2008)
Автор: Восканян Г.А.
Издательство: М.: Восток-Запад
Год: 2008
Формат: pdf
Страниц: 868
Размер: 123 mb
Язык: Русский, персидский

Словарь содержит около 30 тыс. слов современного русского литературного языка с переводами на персидский язык. Значительное место в словаре занимает общественно-политическая лексика и широкоупотребительная научно-техническая и специальная терминология. Приводятся устойчивые словосочетания, фразеологизмы и иллюстративные примеры. Особое внимание уделено трудным случаям перевода на персидский язык различных категорий русских слов и синтаксических конструкций. Словарь предназначается для широкого круга иранистов, им также могут пользоваться персоязычные читатели.
Разместил: na5ballov 10-09-2022, 14:50 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название: Школьный русско-чешский словарь
Автор: Под ред. Л.В. Копецкого
Издательство: Прага: Государственное педагогическое издательство
Год: 1956
Cтраниц: 1286
Формат: pdf
Размер: 43 мб

Составил коллектив кафедры русского языка и литературы Педагогического института в Праге М. Венцовская, В. Грабе, М. Длоугяй, С. Елинек, П.В. Конецкий, И. Коут, Т. Лукешова-Куделаскова, Ф. Малирж, И. Млей, М. Моравкова, М. Муцала, 3. Октабец, Е.Яначкова, под редакцией проф. Л.В. Копецкого
В издание вошел школьный русско-чешский словарь на 30000 слов.
Учебный словарь содержит наиболее употребительные слова и выражения современных чешского и русского языков.
Разместил: rivasss 10-09-2022, 12:15 | Комментарии: 0 | Подробнее
Самоучитель армянского языка (1990)Название: Самоучитель армянского языка
Автор: Парнасян Н.А, Манукян Ж.К
Издательство: Луйс
Год: 1990
Формат: pdf
Страниц: 430
Размер: 39,43 Мб
Язык: русский, армянский

Самоучитель состоит из введения, вводно-фонетического и основного курсов, включающих 15 уроков. Во введении даются общие сведения об армянском языке и письме. Вводно-фонетический курс содержит алфавит, общие сведения о звуковом составе армянского языка и пять уроков, которые посвящены в основном фонетике. Они познакомят вас с особенностями произношения армянских звуков и слов, их правописанием и с регулярными чередованиями звуков.


Разместил: 366887 10-09-2022, 11:49 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название: Молдавский язык. Самоучитель
Автор: Думенюк И. З., Маткаш Н. Г.
Издательство: Лумина
Год: 1989
Формат: pdf
Страниц: 346
Размер: 14,18 Мб
Язык: русский, молдавский

Пособие предназначено для желающих самостоятельно изучать молдавский язык, а также для занятий в кружках и на курсах. Самоучитель состоит из двух частей, текстов для чтения, ключей для упражнений и молдавско-русского словаря.


Разместил: 366887 10-09-2022, 11:34 | Комментарии: 0 | Подробнее
Название: Немецко-русский словарь по дорожному строительству
Автор: Г.М.Стендер
Издательство: Советская Энциклопедия
Год: 1964
Формат: pdf
Страниц: 377
Размер: 13,48 Мб
Язык: русский

Словарь содержит около 20000 терминов, относящихся к проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и автодорожных мостов, гидротехнике, железнодорожному строительству, строительной механике, геологии и химии.

Разместил: 366887 10-09-2022, 10:18 | Комментарии: 0 | Подробнее

Название: Английский язык для технических направлений (A1)
Автор(ы): Кузьменкова Ю.Б.
Издательство: Юрайт
Год: 2022
Страниц: 208
Формат: PDF
Размер: 49 Мб
Язык: русский, английский

Данное пособие, ориентированное на студентов технических направлений, обладающих начальными знаниями английского языка, нацелено на устранение наиболее частотных ошибок и является коррективным для тех, кто не сдавал ЕГЭ по английскому языку при поступлении. Пособие включает краткие сведения по основным разделам базового курса, а также раздел, посвященный использованию английского языка в различных ситуациях общения; содержит тесты, тренировочные задания (в том числе и на перевод), вопросы для повторения и самопроверки.
Самостоятельная работа по использованию профессиональной лексики предполагает обращение к словарям, аудио- и видеоматериалам (ссылки на интернет-источники приведены в приложении).


Разместил: MIHAIL62 10-09-2022, 02:24 | Комментарии: 0 | Подробнее MyMirKnig.ru  ©2019     При использовании материалов библиотеки обязательна обратная активная ссылка    Политика конфиденциальности